Newsletter
The Black Box website uses cookies.
By continuing the use of the Black Box website, or by pressing the agree button on the right, you consent to the use of cookies on this website. Mer information.
Navigation
 
KVM Extender

KVM Extender


 Black Box KVM Extenders ger dig som datoranvändare ett enkelt sätt att nå en eller flera datorer från din arbetsplats. På detta sätt sparar du plats, slipper bullriga fläktar och värmen som PC:n alstrar. Du skyddar dessutom PC från stöld och åverkan. Black Box har ett flertal modeller för just er applikation, Black Box KVM förlängare genererar en kristallklar bild.

Referensinstallationer


Black Box KVM Extender


* Minskar bullret * Skyddar från stöld * Sparar plats
* Sänker värmen * Bättre åtkomst vid service
* Minskar slitaget på PC * Dammskydd


What's in it for me
ROI
Teknisk Info
Referenser
Ring oss
Mejla oss
What's in it for me
Det är enklare att samla alla datorer på ett ställe vid uppgraderingar av hårdvara och mjukvara.

I besvärliga miljöer som sjukhus, industrier m m slipper man att gå långa sträckor. I många fall även ta på sig skyddskläder för att komma åt datorerna. Datorerna blir skyddade från den besvärliga miljön (vätskor, damm, värme) samt blir skyddade från övrig åverkan .
Share |