Newsletter
Navigation
 
KVM Extender

KVM Extender


 Black Box KVM Extender kits ger dig som datoranvändare ett enkelt sätt att nå en eller flera datorer från din arbetsplats. På detta sätt sparar du plats, slipper bullriga fläktar och värmen som PC:n alstrar. Du skyddar dessutom PC från stöld och åverkan. BLACK BOX har ett flertal modeller för just er applikation, Black Box KVM Extender genererar en kristallklar bild.

Referensinstallationer


Black Box KVM Extender


* Minskar bullret * Skyddar från stöld * Sparar plats
* Sänker värmen * Bättre åtkomst vid service
* Minskar slitaget på PC * Dammskydd


What's in it for me
ROI
Teknisk Info
Referenser
Ring oss
Mejla oss
What's in it for me
Det är enklare att samla alla datorer på ett ställe vid uppgraderingar av hårdvara och mjukvara.

Vid besvärliga miljöer som sjukhus , industrier mm. slipper man att gå långa sträckor samt i många fall även ta på sig skyddskläder för att komma åt datorerna. Datorerna blir skyddade från den besvärliga miljön (vätskor, damm, värme) samt blir skyddade från övrig åverkan .