Newsletter
The Black Box website uses cookies.
By continuing the use of the Black Box website, or by pressing the agree button on the right, you consent to the use of cookies on this website. Mer information.
Hem > Support > Tech Support Centre > Ordering > Försäljningsvillkor
Navigation
 
Försäljningsvillkor

FörsäljningsvillkorPriser
Priserna är angivna i svenska kronor exklusive mervärdesskatt, och gäller fritt vårt lager i Stockholm, exklusive emballage.
Vid beställning understigande 500 kr debiterar vi 100 kr i expeditionsavgift.

Betalning
Betalning skall ske mot postförskott eller 20 dagar netto, beroende på kund/leverantörsförhållande vilket avgörs av leverantören.

Leveranstid
Leveranser sker för en större del av sortimentet från lager, i övrigt är leveranstiden 10 dagar. För exakt leveranstid var vänlig kontakta oss.

Stora systembeställningar
Begär separat offert gällande priser och leveransvillkor.

Returrätt
För en enskild ej tidigare prövad produkt tillåts returrätt mot särskild överenskommelse. Retur för kreditering måste ske senast 14 dagar efter vårt leveransdatum, eller tidigare om så har överenskommits. Produkterna skall returneras i originalförpackning. För eventuella skador och påföljande reparationer av returnerad vara står låntagaren/kunden ekonomiskt ansvar.

Returnerad komplett vara i oskadat originalemballage krediteras, förutom fraktkostnad och en returexpeditionsavgift av 350 kr.

Garanti
Om levererad vara icke motsvarar lämnade specifikationer eller företer fabrikationsfel, garanterar vi att inom 12 månader efter köpet, efter eget val antingen utbyta, reparera eller omarbeta varan. Garanti skall styrkas med kopia av köpefakturan/kvitto. Ni står för transportkostnaden till oss, och vi returnerar fraktfritt till Er. Vid tecknande av avtal under garantitiden reduceras avtalspriset i motsvarande grad.

Om ni inte har avtal men behöver hög tillgänglighet, rekommenderar vi tecknande av avtal, eller köp av ersättningsenhet. Vi ansvarar ej för skada som kan uppkomma genom fel i varan.

Specialvaror
Beställningar avseende varor som normalt inte ingår i vårt sortiment och/eller tillverkas efter köparens specifikation, kan ej annulleras. Vid eventuell annullering debiteras varans fulla värde samt handelsvinst.

Returgods
Om ni skall skicka något till oss för reparation eller byte, begär alltid ett RA nr (returnr) av oss. Gods utan returnummer kan vi inte behandla. Befinns returnerad utrustning sakna tillverknings- eller funktionsfel enligt garantivillkoren debiterar vi max 500 kr för att täcka våra kostnader för testning och ompackning. OBS! Skicka alltid med alla tillbehör som kablar, power supply, software mm.

Övrigt
Vi förbehåller oss rätten att utan föregående information ändra innehåll och villkor i katalogen, produkternas tillgänglighet, utförande/prestanda och priser, om skatter, andra avgifter, berörda valutakurser eller omkostnader förändras utanför vår kontroll. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel i katalog/prislista.

Omständigheter utanför vår kontroll: S.k. Force Majeure, anses utgöra befrielsegrunder med avseende på skyldighet att fullgöra prestation och ersätta skada. Vi ikläder oss ej heller någon skyldighet att på grund av leveransförsening, fel i levererad utrustning, eller av annan orsak utge ersättning för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan direkt, indirekt skada eller förlust till någon part.

Restriktioner
Produkter och artiklar ur detta sortiment lyder under exportrestriktioner utfärdade av U.S. Department of Commerce och får ej göras tillgängliga för personer, företag eller annan organisation, som är uttagen på den senaste restriktionslistan T.D.O (Table of Denial Orders) från U.S. Department Commerce.

Produkter och artiklar ur detta sortiment får ej heller göras tillgängliga för personer, företag eller annan organisation, som sysslar med viss nukleär verksamhet, samt tillämpningar eller system för exempelvis kärnvapen framställning.

Återvinning
Kontakta oss för omhändertagning av uttjänta produkter. OBS att vi även byter in andra fabrikat av switchar och extenders.
Medlem i EE-registret.
Share |